ตีนตุ๊กแก แบบมีกาว

ติดในลักษณะลอกติด มีด้านขนและหนาม

เป็นเทปนิยม ใช้งานง่าย แบบหลังมีกาว