ผ้ากระสอบ


ผ้ากระสอบ ตัดเย็บ
ขนาด จำนวน
 ผ้ากระสอบปอ หน้ากว้าง 1 เมตร 100 - 150 หลา
 ผ้ากระสอบปอ หน้ากว้าง 1 เมตร 100 - 150 หลา
 ผ้ากระสอบอินเดีย หน้ากว้าง 1.2 เมตร 100 - 150 หลา
 ผ้ากระสอบอินเดีย หน้ากว้าง 1.2 เมตร 100 - 150 หลา
ผ้ากระสอบอินเดีย หน้ากว้าง 1.2 เมตร เคลือบกันน้ำ 100 - 150 หลา
ผ้ากระสอบอินเดีย หน้ากว้าง 1.2 เมตร เคลือบผ้า 100 - 150 หลา