ผ้ากระสอบ


ผ้ากระสอบ ตัดเย็บ
ขนาด จำนวน ราคาส่ง (ยกม้วน)
 ผ้ากระสอบปอ หน้ากว้าง 1 เมตร 100 - 150 หลา 45 บาท/หลา
 ผ้ากระสอบปอ หน้ากว้าง 1 เมตร 100 - 150 หลา 55 บาท/หลา
 ผ้ากระสอบอินเดีย หน้ากว้าง 1.2 เมตร 100 - 150 หลา 65 บาท/หลา
 ผ้ากระสอบอินเดีย หน้ากว้าง 1.2 เมตร 100 - 150 หลา 75 บาท/หลา
ผ้ากระสอบอินเดีย หน้ากว้าง 1.2 เมตร เคลือบกันน้ำ 100 - 150 หลา 85 บาท/หลา
ผ้ากระสอบอินเดีย หน้ากว้าง 1.2 เมตร เคลือบผ้า 100 - 150 หลา 95 บาท/หลา