ผ้าวิลาเน่กาว และ ไม่กาว

สรรพคุณ

  • เป็นผ้าวิลาเน่ชนิดกระดาษมีทั้งกาว ไม่กาว และ ฉีกได้
  • ราคาไม่แพงเหมาะกับการทำสาบเสื้อ หมวก ขอบผ้าม่าน แผ่นรองเท้า บุโซฟา และ งานปักต่างๆ

รายละเอียด

วิลาเน่มีเนื้อ S คือนิ่มไม่มีกาว H คือแข็งไม่มีกาว 

หากเป็น SP คือนุ่มมีกาว HP คือแข็งมีกาว

หากเป็น ENF คือวิลาเน่ฉีกไม่มีสารฟอร์มาลิน

หากเป็น NSS คือวิลาเน่ไข่ปลา

 

หน้ากว้าง และ ขนาดบรรจุ

หนึ่งม้วนมี 100 หลา หน้ากว้างมีให้เลือกตั้งแต่ 36” 40” และ 45”

 

วิธีเลือกซื้อ

ต้องรู้ว่าจะต้องใช้วิลาเน่ชนิดใด มีกาว? ไม่มีกาว? ฉีกได้? มีสารฟอร์มาลิน? แล้วให้เทียบขนาดความหนาของผ้าเนื้อนอกและน้ำหนักโดยประมาณ เลือกความหนาที่เหมาะสมกับผ้านอกเพื่อให้สามารถดันทรงหรือยึดทรงผ้านอกได้ และ เลือกสัมผัสที่ต้องการเช่นนุ่มหรือแข็ง หากเป็นวิลาเน่ชนิดมีกาวจะใช้รีดเพื่อให้ผ้าวิลาเน่กาวยึดติดกับผ้านอกโดยตรง ความหนาผ้า ความร้อน น้ำหนัก และ เวลาที่ใช้ในการรีดที่เหมาะจะทำให้ผ้าติดกับวิลาเน่เป็นอย่างดี

 

วิธีใช้ วิลาเน่-มีกาว

อุณหภูมิรีด: 115 ถึง 135 องศา (˚C) 

เเรงกด: 1 ถึง 3 กิโล (kg/cm²)

เวลา: 10 ถึง 15 วินาที (sec)

วิลาเน่-ไม่มีกาว

ชนิดผ้า หน้ากว้าง นิ้ว (inches) สี ปริมาณ (หลา/ม้วน)
20S 36 ขาว 50
20H 36 ดำ 50
30S 45 ขาว 100
30H 45 ขาว 100
40S 45 ดำ 100
40H 45 ขาว 100
50S 45 ขาว 100
50H 45 ขาว 100
80S 45 ขาว 50
80H 45 ขาว 50
150HH 45 ขาว 50

วิลาเน่-มีกาว

ชนิดผ้า หน้ากว้าง นิ้ว (inches) สี ปริมาณ (หลา/ม้วน)
 1025F 36 ขาว 50
1025F 36 ดำ 50
1035F 36 ขาว 50
1035F 36 ดำ 50
20SP 45 ขาว 100
30SP 45 ขาว 100
30SP 45 ดำ 100
40SP 45 ขาว 100
50SP 45 ขาว 100
50HP 45 ขาว 100
80SP 45 ขาว 50
80HP 45 ขาว 50

วิลาเน่-ฉีก

ชนิดผ้า หน้ากว้าง นิ้ว (inches) สี ปริมาณ (หลา/ม้วน)
 80ENF 40 ขาว 100
90ENF 40 ขาว 100
100ENF 40 ขาว 100
150ENF 40  ขาว 100
200ENF 40 ขาว 100

วิลาเน่-ไข่ปลา (มีกาว)

วิลาเน่ไข่ปลา คือผ้าวิลาเน่ชนิดดีพิเศษ เนื้อผ้าเนียน และ ใช้กาวคุณภาพสูง เมื่อรีดแล้วจะติดกับผ้านอกเฉกเช่นเป็นผ้าชิ้นเดียวกัน วิลาเน่ไข่ปลามีอายุในการใช้งานนานกว่าวิลาเน่ทุกชนิด และ ยังทำผ้าชูทรงโดยที่ผู้สวมใส่เสื้อไม่อาจรู้ว่ามีการบุผ้าวิลาเน่ด้านใน

ชนิดผ้า หน้ากว้าง นิ้ว (inches) สี ปริมาณ (หลา/ม้วน)
 80ENF 40 ขาว 100
90ENF 40 ขาว 100
100ENF 40 ขาว 100
150ENF 40  ขาว 100
200ENF 40 ขาว 100