ยางยืด

การคัดเลือกยางยืดเป็นสิ่งที่สำคัญ ยางยืดมีหลายขนาด เส้นด้ายมากน้อย และ ความนิ่มแข็งที่ต่างกันออกไป ยางยืดที่ดีจะสามารถใช้ได้เป็นเวลานาน ทนต่อการยืด หดตัว และ ทนต่อซักเป็นอย่างดี

 

ยางยืดมีทั้งแบบมีขอบและไม่มีขอบ ชนิดมีขอบจะช่วยในการคืนตัวหรือหดตัวได้ดีกว่าชนิดไม่มีขอบแต่ทว่าชนิดมีขอบก็จะมีความแข็งของยางมากกว่าชนิดที่ไม่มีขอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานของผู้ใช้ว่าควรใช้งานแบบใด เช่นงานกางเกงควรใช้ยางมีขอบ และ งานเสื้อเดรสใช้แบบไม่มีขอบ

 

เนื่องจากยางมีหลายเกรดแม้เบอร์เดียวกันก็มีด้วยกันหลายคุณภาพ ยี่ห้อ และราคาให้เลือกตามความเหมาะสมของงานที่ลูกค้าต้องการ