สามารถสั่งซื้อตามแบบสินค้า


ถุงกระสอบ, กระสอบ, ตัด, เย็บ, ตัดเย็บ

รหัส: KRP-01

ขนาด  จำนวน ราคา
 10 cm x 16 cm  50 ใบ 15 บาท
กระสอบ, ตัด, เย็บ, กระเป๋า,

รหัส: KRP-02

ขนาด จำนวน ราคา
 10 cm x 15 cm  50 ใบ  20 บาท

กระสอบ, ตัด, เย็บ, กระเป๋า,

รหัส: KRP-03

ขนาด จำนวน ราคา
 7 cm x 14 cm  50 ใบ  25 บาท
กระสอบ, ตัด, เย็บ, กระเป๋า,

รหัส: KRP-04

ขนาด จำนวน ราคา
 19 cm x 33 cm
(ข้าว 1 ก.ล)
 50 ใบ  55 บาท

กระสอบ, ตัด, เย็บ, กระเป๋า,

รหัส: KRP-05

ขนาด จำนวน ราคา 
 14 cm x 23 cm  50 ใบ 25 บาท
กระสอบ, ตัด, เย็บ, กระเป๋า,

รหัส: KRP-06

ขนาด จำนวน ราคา
 10 cm x 16 cm  100 ใบ  25 บาท