ด้าย

ด้ายฟู, ด้าย, อุปกรณ์ตัดเย็บ,

ด้ายฟูมาก ฟูน้อย

ด้ายฟู, ด้าย, อุปกรณ์ตัดเย็บ,

ด้ายไนล่อน

ด้ายฟู, ด้าย, อุปกรณ์ตัดเย็บ,

ด้ายเอ็น


ด้ายฟู, ด้าย, อุปกรณ์ตัดเย็บ, ดิ้น. ดิ้นเงิน. ดิ้นทอง

ด้ายดิ้นเงิน และ ทอง