ตาไก่

ตาไก่เหล็ก

ตาไก่เหล็ก มีความคงทนเป็นพิเศษ แต่ละเบอร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ต่างกันเพื่อความเหมาะสมของงาน

 

สินค้ามีหลายขนาด สี และ บรรจุให้เลือก ทั้งนี้สินค้าขายดีทางบริษัทขอจำแนกเพื่อความสะดวกต่อการสั่งซื้อดังนี้

 รหัสสินค้า  ขนาดมิล (mm) สี บรรจุชุด/ห่อ
#10 9mm นิกเกิล,ทอง,เหลืองดำ 720
#20 11mm นิกเกิล,ทอง,เหลืองดำ 720
#23 14mm นิกเกิล,ทอง,เหลืองดำ 720
#25 19mm นิกเกิล,ทอง,เหลืองดำ 720
#28 24mm นิกเกิล,ทอง,เหลืองดำ 288
#30 28mm นิกเกิล,ทอง,เหลืองดำ 288

ตาไก่อลูมิเนียม

ตาไก่เหล็ก มีความคงทนเป็นพิเศษ ข้อดีของตาไก่อลูมิเนียมคือไม่เป็นสนิม สินค้าแต่ละเบอร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ต่างกันเพื่อความเหมาะสมของงาน

 

สินค้ามีหลายขนาดและบรรจุให้เลือก ทั้งนี้สินค้าขายดีทางบริษัทขอจำแนกเพื่อความสะดวกต่อการสั่งซื้อดังนี้

รหัสสินค้า code YEA  
 รหัสสินค้า  ขนาดมิล (mm) สี บรรจุชุด/ห่อ
#105 6mm อลูมิเนียม 720
#305 9mm อลูมิเนียม 5,000
#20 11mm อลูมิเนียม 10,000
#23 14mm อลูมิเนียม 1,440
#25 19mm อลูมิเนียม 720
#28 24mm อลูมิเนียม 288
#32 24mm อลูมิเนียม 144
#35 38mm อลูมิเนียม 144