เชือกกลม

เชือกโพลี และ คอตตอน เบอร์ 4, 6, 8, 10 สีขาว ดำ กรม และ สีๆ รับย้อมสีต่างๆ

เชือกแบน

เชือกแบน คอตตอน โพลี ขาว ดำ สีๆ และ รับย้อมตามความต้องการ

เชือกจั๊มหัว

เชือกจั๊มหัวขนาดสำเร็จรูป ขนาดความยาว(นิ้ว) 35" , 40", 45", 49" และ 55"

พร้อมรับผลิตสีและขนาดตามความต้องการ