เทปก้างปลา

รหัส code TP

เทปก้างปลามีทั้งเนื้อชนิดโพลี และ คอตตอน มีขนาดดั้งนี้

  • 4 มิล
  • 5 มิล
  • 6 มิล
  • 10 มิล
  • 13 มิล
  • 18.75 มิล
  • 25 มิล

มีสีฟอกขาว ขาวนวล คอตตอนดิบ(สีดิบ)  สีๆ และ แบบลายให้เลือก

ทั้งสินค้าไม่มียี่ห้อ ยี่ห้อ TBE และ ยี่ห้ออื่นๆให้เลือก

 


เทป, ก้างปลา, เทปก้างปลา, tape, cottontape, cotton
เทปกุ้นขอบ
เทป, ก้างปลา, เทปก้างปลา, tape, cottontape, cotton
เทปกุ้นผ้า
เทป, ก้างปลา, เทปก้างปลา, tape, cottontape, cotton
เทปโพลี และ ไนล่อน